Història

La congregació de Lluïsos de Vila-real va ser fundada el dia 1 de gener de 1873 i agregada, canònicament, a la Congregació Prima Primària de Roma el dia 8 d´agost de 1896.

Els primers congregants provenien de la «Asociación de San Elias», tambe de Vila-real.

La Congregació de Lluïsos és una associació pública de l´esglèsia que actúa dins d´un pla interparroquial a la ciutat de Vila-real, i radica a la parroquia de Sant Jaime.

No es fàcil recomposar la història de la nostra congregació ja que en 1936 van desaparèixer els seus arxius. Un llibret titolat «1873-1948 Historia de «los Luises» de Villarreal. Devocionario. Misal» ens dona un esbós del que la congregació va ser fins les seues bodes de diamant.

La Congregació ha tingut els temps d´esplendor i els seus temps de decadencia.

El 25 de gener de 1968 la Parroquia Arxiprestal Sant Jaime, amb la deguda autorització del Bisbe de la Diòcesi Dr. Joseph Pont i Gol, va aportar el solar del temple de la Purísima Sang per a convertir-lo en casa-social de la Congregació de Lluïsos.

Organització

La Congregació de Lluïsos de Vila-real està formada per un grup de gent que treballem per a formar a la gent jove en els valors humans i en la fe catòlica d’una manera agradable i divertida.
La congregació de Lluïsos està formada per un Director, una Junta Directiva, el Consell Assessor format per tots els que han segut presidents i tots aquells Congregants que, segons el criteri de la Junta Directiva, demostren un especial interés, els Membres Actius que s´anomenen tots aquells congregants que exerceixen, com a mínim durant un any, qualsevol activitat continuada de les que porta a terme la Congregació i els Congregants, la part mes important d´aquesta Congregació de Lluïsos.

Junta directiva:

Director: Mossèn Javier Aparici

President: Pau Safont Honrubia
Vice-president: Joaquin Fabra
Secretari: Manel Llorens
Tresorer: David Marenyà Gumbau

Temps Lliure: Javi Andreu i Marc Aparici
Camino: Anna Hernández Molés i Anna Cabrera
Exagono: Roman Herrero Safont
Cultura: Pasqual Molés, Mari Cortés i Laura Llorens
Apostolat: Jaime Cano i Marc Seriols
Manteniment: Xavi Serrano i Raúl Rabadán
Esport: Jordi Marenyà Gumbau
Xarxes socials: Vicent Barrachina