Teatre

El teatre ofereix a xiquets, xiquetes i joves oportunitats per a reafirmar la seua identitat, descobrir les seues capacitats, fomentar la seua autoestima i mostrar les seues preocupacions d’una manera més constructiva. És una eina eficaç per a desenvolupar l’empatia, la capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre i un instrument per a combatre la violència, tant escolar com familiar, que tant ens preocupa avui dia.

L’Escola de Teatre Lluïsos proposa el joc dramàtic —Teatre— com a mètode per a introduir l’art en l’educació; el joc com a activitat afavoridora de la convivència, la integració, el desenvolupament de l’autoestima i la personalitat. També és un vehicle òptim per a treballar la imaginació, la capacitat creativa i l’hàbit de la lectura.

En el joc dramàtic conviuen tots els camps artístics: plàstica, música, dansa, literatura, etc., afavorint la motivació per a avançar en altres matèries escolars (matemàtiques, llengua, coneixement del medi, etc.).

El passat 3 de març els Lluïsos van posar en marxa la seua escola de teatre. Amb aquest nou projecte es pretén acostar el teatre a la joventut de forma divertida i fomentar la cultura entre la població de Vila-real. L’objectiu principal no és altre que fer que xiquets, xiquetes i joves ho passen d’allò més bé amb les activitats que se’ls preparen i que, per descomptat, tindran una temàtica general, el teatre. D’aquesta manera i a través d’aquests jocs, aniran treballant aspectes com les habilitats socials, la capacitat de comunicació, l’expressió lingüística i corporal, la mímica, etc.

Però a més a més les persones que decidisquen participar a l’escola de teatre també tindran l’oportunitat d’aprendre d’actors i actrius locals, que els ensenyaran coses a treballar en aquest món i els contaran algunes de les seues experiències i anècdotes. Amb tot això, i tenint en compte que la programació haurà de ser flexible i adaptar-se a l’alumnat, les últimes sessions es dedicaran a la preparació d’una xicoteta obra que serà representada a final de curs.