Últimes notícies
Home » Reglament
Reglament

Reglament

REGLAMENT DE LA CURSA SOLIDÀRIA LLUÏSOS VILA-REAL

Article 1. – La Congregació dels Lluïsos, amb la col · laboració de l’Ajuntament de Vila-real i altres entitats, organitza la quarta edició de la cursa solidària de 5 km Vila-real – Lluïsos. La prova tindrà lloc el 13 novembre de 2016 a les 11:00 h.

Article 2. – PARTICIPANTS. Totes les persones que ho desitgin, federades o no, sense distinció de sexe o nacionalitat. S’admetran inscripcions per als nascuts el 2013 i anteriors.

Article 3. – RECORREGUT. Circuit de 5 km sobre asfalt, amb sortida i meta a la casa social dels Lluïsos (Av. la Murà 12). El circuit estarà tancat a tots els vehicles, excepte els autoritzats per l’Organització. El recorregut estarà controlat i vigilat per la Policia Municipal, amb la col·laboració de l’organització, Protecció Civil i voluntariat. Cada quilòmetre estarà assenyalat mitjançant un panell indicador.

Article 4. – CURSA

A). – Les inscripcions es realitzaran per internet (www.42ypico.es) i en la tenda física A1F Sport (C/ Mestre Goterris nº5 de Vila-real), Deportes Eva (C/Sant Pasqual 19 de Vila-real), Tu Móvil (Av. Francesc Tàrrega 53) i Esport 2 (C/ Torrehermosa 23). Una inscripció només és vàlida quan el participant omple la butlleta d’inscripció i abona la quota corresponent. No es considerarà vàlid el butlletí que no tingui les dades identificatives correctes (DNI, excepte per a menors i estrangers, cognoms, nom, i sexe). Per les inscripcions realitzades per Internet, són aplicables les mateixes normes. Més informació en la pàgina d’inscripcions.

B). – Els participants es comprometen a:

– Acceptar estrictament tots els articles d’aquest reglament.

– Acceptar les possibles modificacions de la prova a la qual l’organització es vegi obligada per causes alienes a la seva voluntat.

C). – La inscripció de la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció.

D). – La realització de la inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: “Certifique que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar tal com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies i el perill de lesió, a l’organització, els sponsors o patrocinadors comercials, directius, empleats i altres organitzadors “.

E). – L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de l’esdeveniment que quedin exposats en aquest reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s’estarà al que disposi l’organització.

DESQUALIFICACIONS: El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar de la cursa:

. A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

. A tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

. A tot atleta que no tingui dorsal o no el porti visible o el fotocopieu.

. A tot atleta que doble o manipuli la publicitat del dorsal.

. A tot atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització, al marge del que estipula l’apartat de reclamacions.

Article 5. – CATEGORIES:

– Infantil:
a)Categoria sub7. Nascuts/des entre els anys 2013 i 2009.
b)Categoria sub13. Nascuts/des entre els anys 2008 i 2003.

– Absoluta: Nascuts/des l’any 2002 i anteriors.

L’organització podrà sol·licitar documentació on consti la data de naixement dels participants.

Article 6.-TROFEUS I PREMIS. Tots els corredors inscrits seran obsequiats amb una samarreta. Els tres primers de cada categoria rebran un trofeu. A més, diferents premis seran repartits entre els guanyadors i participants.

Article 7. – CONTROL DE LA CURSA. El control de la cursa es realitzarà mitjançant xip. El dorsal i el xip es recolliran a la plaça Mossèn Ballester el dia abans de la celebració de la cursa entre les 18h i les 20h. Per els participants de fora de Vila-real es permetrà la possibilitat de recollir el dorsal el mateix dia de la cursa entre les 9:30h i les 10:45h.

Article 8. – APEL·LACIONS. Les reclamacions relatives a la classificació hauran de fer per escrit a un responsable de l’organització adjuntant la quantitat de 60 euros. Aquesta quantitat quedarà en dipòsit fins que es resolgui la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions oportunes. Només si la decisió emesa considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada.

Article 9. – AVITUALLAMENT. En finalitzar la prova, a la zona de meta, repartiment d’aigua, cervesa i sòlids.

Article 10. – FINALITZACIÓ. No es disposarà de dutxes, ni vestidors ni guarda-roba al finalitzar la cursa.

Article 11. – ASSEGURANÇA. Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i una altra d’accidents proporcionades per l’organitzador. L’Organització declina tota responsabilitat sobre els danys físics o morals que durant la participació en aquesta prova pugui un atleta causar a si mateix o a tercers